Analiza konkurencji

Agencja DRB Polonia oferuje analizy konkurencji w Polsce pod kątem konkretnego produktu lub usługi. Przedmiotowa analiza charakteryzuje się badaniem nad konkurencją danej firmy. Celem takiego badania, jest poznanie planów i celów konkurencji, jej słabych i mocnych stron, określenia sposobu ich pokonania i zdobyciu informacji o szansach firmy w prowadzeniu określonych działań oraz na pokonaniu innych przedsiębiorstw.

Specjaliści z Instytutu DRB Polonia swą pracę nad Polską analizą konkurencji zaczynają od zidentyfikowania konkurentów firmy na rynku, ustalenie istotnych dla danej branży wartości i umiejętności,przechodząc następnie do oceny słabych i mocnych stron firmy oraz jej konkurentów pod kątem kluczowych czynników, wyznaczenie obecnego i pożądanego miejsca firmy na rynku oraz opracowanie dalszej strategii działania.

Zadaniem kompleksowej analizy konkurencji w Polsce jest właściwe zidentyfikowanie konkurentów poprzez dogłębne wniknięcie w następujące płaszczyzny:

Konkurencja w ramach:

  • marki
  • gałęzi
  • formy produktu
  • konkurencja ogólna

Po zrealizowaniu procesu identyfikacji konkurentów analizujemy cztery elementy o charakterze rozpoznawczym:

  1. przyszłe cele klienta
  2. założenia dotyczące przedsiębiorstwa oraz gałęzi, w skład której ono wchodzi
  3. bieżąca strategia, tzn. jak przedsiębiorstwo radzi sobie obecnie z konkurencją
  4. sprzyjające okoliczności (sprzyjające konkurencji) i zagrożenia

Wiemy jak ważne jest określenie możliwych reakcji konkurencji w przypadku wystąpienia nowych sytuacji na danym rynku. W pierwszej kolejności ustalamy, na jakim rynku firma działa. Następnie robimy listę konkurentów, ustalając kryteria w obszarach analizy jakie Nas interesują przy konkretnych badaniach. Każdą markę z listy konkurentów rozpatrujemy właśnie w odniesieniu do tych kryteriów. Wyciągamy wnioski. Natomiast samą analizę konkurencji w Polsce powtarzamy cyklicznie, by nie dopuścić do sytuacji, w której Zleceniodawca mógłby cokolwiek przeoczyć. Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług.

Biorąc pod uwagę doświadczenie i profesjonalizm naszych pracowników gwarantujemy, że znajdziemy możliwie najlepszą metodologię badawczą dla sukcesu Państwa projektu analiz konkurentów.