Badania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dla Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zrealizowalismy z pomyślnością projekt badawczy w zakresie rynku mieszkaniowego, w szczególności subiektywnego postrzegania wartości nieruchomości przez ich właścicieli. Naszymi badaniami zostali objęci właściciele budynków mieszkalnych w całej Warszawie. W przypadku tego projektu, skorzystaliśmy z pomocy skonsolidowanych paneli badawczych w Polsce, dzięki którym dokładnie określiliśmy pożądane parametry targetowe. Projekt zakończyliśmy w terminie a dane empiryczne przekazane Uniwersytetowi, zostały uznane za bardzo wysokiej jakości w celu dalszych analiz statystycznych.

Bardzo dziękujemy za możliwość realizacji projektu dla Państwa!