Badania naukowe dla “WSEI”

Przeprowadziliśmy projekt badawczy na reprezentatywnej próbie N1004 dorosłych Polaków techniką CATI.
Badanie miało na celu sprawdzenie wiedzy mieszkańców Polski, na temat produktów finansowych
a także pożyczki krótko- i długoterminowych. Wynik badania został doceniony
przez badaczy z Harvardu w Stanach Zjednoczonych.