Współpraca z Politechniką Częstochowską

Dla wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej realizujemy ogólnopolski projekt badawczy wśród firm MŚP techniką badań online której celem jest zebranie informacji o działaniach podejmowanych przez przedsiębiorstwa w obszarze kształtowania relacji z klientami. W przypadku tego badania, skorzystaliśmy z wsparcia globalnego panelu CAWI który zaspokoi potencjał ilościowy w 100%. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i możliwość realizacji pierwszego projektu dla Politechniki Częstochowskiej.