Badania naukowe dla Centrum EC1

Dla Narodowego Centrum Nauki i Techniki EC1, przeprowadzamy analizę zapotrzebowania na usługi kulturalne EC1. Prosimy o wyrozumiałość dla naszych ankieterów, którzy w nadchodzących tygodniach przeprowadzą wywiady CATI wśród mieszkańców centralnej Polski.