Globalny projekt dla InProgress

Jakiś czas temu,
odezwała się do nas Akredytowana Organizacja Szkoleniowa InProgress,
specjalizująca się w realizacji kursów,
m.in. PRINCE2®, AgilePM®, PRINCE2 Agile®, PMP®, SMC™, SPOC™, SDC™, SAMC™
z prośbą realizacji międzykontynentalnego badania rynku.

Nasz klient, postawił nam bardzo wysoko poprzeczkę gdyż ich projekt
był związany z globalną realizacją kilku tysięcy wywiadów wśród managerów wysokiego szczebla.
Po wielokrotnych “brainstorms”, skomponowaliśmy pełen zestaw narzędzi: metodologię, kwestionariusze oraz odpowiedni zestaw prób badawczych które następnie wdrożyliśmy do realizacji.

W celu konsolidowania pożądanych informacji oraz dotarciu do odpowiedniej grupy docelowej,
posłużyliśmy się naszym panelem CAWI który w krótkim czasie,
uzbierał “z górką” odpowiednią ilość danych respondentów z całego świata.

Sama analiza oraz raportowanie projektu było czystą przyjemnością gdyż,
odpowiedzi tak wyselekcjonowanej grupy docelowej w postaci wykresów,
transparentnie odzwierciedlały odpowiedź na postawiony przez klienta problem badawczy.