Kolejne badania dla UE Poznań

Realizujemy kolejne badania naukowe dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, tym razem, kompleksowo poruszymy temat innowacyjnych modeli biznesu opartych na nowych technologiach realizując cztery badania w formie zogniskowanych wywiadów grupowych, oraz badania ilościowe techniką CATI na próbie kilkuset przedsiębiorstw.

Jesteśmy wdzięczni za możliwość kompleksowej realizacji tego przedsięwziecia.