Po co badamy rynek

Badanie rynku to całość systematycznych działań mających na celu zbieranie, analizowanie i interpretowanie informacji o procesach zachodzących na rynku. Celem jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów itp. W dzisiejszych czasach takie badania pomagają przetrwać na rynku. Dzięki przeprowadzonym analizom przedsiębiorcy mogą podejmować słuszne decyzje, inwestować tylko w projekty z potencjałem i dostosowywać strategię marketingową do aktualnych wymagań rynku. Ponadto, w dobie walki o jak największą ilość klientów, wykorzystanie tych badań pozwoli przedsiębiorstwu sprawnie funkcjonować i może dać istotną przewagę nad konkurencją.

Badania społeczne – obejmują badania służące zrozumieniu oraz poznaniu postaw i opinii pewnych zbiorowości lub grup społecznych .Celem badań społecznych jest obserwacja, opis i wyjaśnienie prawidłowości towarzyszących życiu społecznemu lub w przypadku zmian w tych prawidłowościach.


Badania marketingowe to uzyskiwanie informacji na temat problemów i oczekiwań konsumenta, na które firma w jakiś sposób będzie chciała odpowiedzieć. Jest to bardzo istotne przy planowaniu kampanii reklamowej czy wdrożeniu nowej usługi lub produktu na rynek. Wnioski badań można wykorzystać w strategii marki, działaniach social media czy nawet w projektowaniu nowego brandingu. Dzięki badaniom marketingowym można zmniejszyć ryzyko podjęcia błędnych decyzji, a także zdobycia informacji uzupełniających o szansach na sukces. Analizy te umożliwiają również uzyskanie informacji pozwalających zidentyfikować potrzeby i oczekiwania konsumenta, tak by oferta firmy mogła te potrzeby i życzenia zaspokoić.