Badania dla Politechniki Poznańskiej

Dla Politechniki Poznańskiej, realizujemy projekt badawczy dotyczący podejścia prewencyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych z Wielkopolski nieposiadających wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO. Naszym zasięgiem obejmiemy Wielkopolskie firmy z dwóch wybranych sekcji PKD.

Chcemy serdecznie podziękować
za zaufanie i możliwość realizacji tego przedsięwzięcia.