EU – Półroczne badanie CATI

Zostaliśmy poproszeni o realizację ogólnoeuropejskiego badania ilościowego
na próbie kilkunastu tysięcy wywiadów CATI.
Projekt pokrywał wszystkie kraje Unii Europejskiej
a nasza firma odpowiedzialna za “fieldwork” tego przedsięwzięcia.

Projekt był bardzo interesujący gdyż obejmował tematyką problemy społeczne
z jakimi borykają się “Europejczycy”. Zadaniem całego projektu było także stworzenie punktów geograficznych
na mapie Europy, miejsc najbardziej narażonych na patologie związane z przemocą, alkoholizmem czy narkotykami.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za zaufanie i możliwość współpracy przy tym projekcie.

Głównym odbiorcą projektu była Komisja Europejska.