Rynek pracy

Polski instytut badawczy DRB oferuje badania rynku pracy w Polsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instytucji rynku pracy nasza firma przygotowała specjalną ofertę Polskie badania rynku pracy w atrakcyjnej cenie. Oferujemy Państwu wszechstronną analizę sektora przedsiębiorczości, problematyki bezrobocia i diagnozę sytuacji powiatu, bądź województwa wraz z opracowaniem prognoz rozwojowych oraz sformułowaniem wniosków i rekomendacji. B

adania rynku pracy w Polsce stanowią użyteczne narzędzie rozwoju przedsiębiorstw. Polegają one na gromadzeniu i analizie informacji o procesach rynkowych. W oparciu o zebrane dane wnioskuje się o przyczynach i tendencjach rozwojowych obecnych i możliwych zjawisk, co stanowi podstawę do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Polskie Analizy rynku pracy pozwalają na zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów gospodarczych. Mogą służyć między innymi określaniu stanu popytu i podaży oraz ich relacji do ceny oraz powiązanych zagadnień.

Głównym powodem bezrobocia wynikającym z sytuacji ekonomiczno-gospodarczej jest brak nowych miejsc pracy (związany z niedostateczną ilością nowych inwestycji) i wysokie koszty pracy. Natomiast zasadniczym problemem wynikającym z czynnika ludzkiego jest niedopasowanie pomiędzy oczekiwaniami i potrzebami pracodawców i pracobiorców, zarówno w płaszczyźnie finansowej, kwalifikacyjnej, jak i motywacyjnej. Firma DRB Polonia oferuje różnego rodzaju sposoby przeprowadzenia analiz rynku pracy w Polsce. Oferujemy analizę danych wewnętrznych firmy lub analizę publicznych statystyk, np. z GUS-u, Eurostat-u. Przetwarzamy uzyskane dane i przekazujemy klientowi gotowe analizy statystyczne w postaci tabel i wykresów wraz z rekomendacjami.

W skład naszej oferty wchodzą również analizy otoczenia rynkowego (np. ze względu na branżę, markę) jak i analiza konkurencji przed wejściem na Polski rynek. Istotnym elementem jest również dokonanie analizy mocnych i słabych stron wskazanego segmentu rynku pracy w Polsce. Dzięki takiemu rodzajowi badania przeprowadzonego przez naszą agencję badawczą otrzymają Państwo informacje, które są niezbędne przy planowaniu zatrudnienia, np. szacowane dane o liczbie osób ze znajomością języków obcych.

Dzięki badaniom rynku pracy zyskamy:

– lepsze zrozumienie czynników wpływających na otoczenie rynkowe,
– określenie mocnych stron i szans przedsiębiorstwa na rynku pracy,
– określenie priorytetów rozwoju poprzez analizę otoczenia i zasobów rynku
– porównanie się z najlepszymi firmami w branży,
– udoskonalenie rozwiązań w firmie poprzez wykorzystanie doświadczenia innych,
– zbadanie konkurencji rynkowej, – uzyskanie trudno-dostępnych i unikatowych informacji.

Ustawienia Prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać informacje za pośrednictwem Twojej przeglądarki z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na Twoje doświadczenie na naszej stronie internetowej i usług, które oferujemy.