Badania ilościowe dla SWPS

Dla Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie, przeprowadzamy projekt badawczy dotyczący postaw wobec zwierząt, preferencji kulinarnych oraz znaczenia intuicyjnych ocen moralnych oraz sposobu postrzegania zwierząt.
W przypadku tego badania, naszą grupą docelową będą pracownicy służb mundurowych oraz wolontariusze na rzecz pomocy dzieciom.

Chcemy serdecznie podziękować za zaufanie i możliwość realizacji tego projektu!