Badanie triad B2B

Dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, realizujemy projekt badawczy którego celem jest lepsze zrozumienie sposobów komunikacji firm współpracujących między sobą a dokładnie, przedsiębiorstwa, które tworzą tzw. triadę zamkniętą funkcjonującą w sferze usług logistycznych. Składa się ona z dostawcy, odbiorcy i usługodawcy logistycznego (np. firmy transportowej, spedycyjnej, operatora logistycznego, centrum logistycznego itp.). W przypadku tego projektu, Cała trudność polega na dotarciu do takich przedsiębiorstw, które tworzą wskazaną wyżej triadę i wszystkie zgodzą się na uczestnictwo w badaniu. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość przeprowadzenia w całości tego projektu. 

Serdecznie dziękujemy.