Badania naukowe dla Uniwersytetu Łódzkiego

Dla Uniwersytetu Łódzkiego, zrealizowaliśmy projekt badawczy o charakterze naukowym, mający na celu zbadanie problemów przed którym stoją firmy technologiczne z sektora MŚP. Nasze badania przyczyniły się do trafnej identyfikacji zagrożeń płynnej współpracy między firmami MŚP a jednostkami naukowymi