Kolejne badania naukowe dla Uniwersytetu Łódzkiego

Dla Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziliśmy Ilościowe badania
w celu opracowania mapy obszarów zagrożonych powodzią.

Nasze badania “zmierzą” także poczucie bezpieczeństwa mieszkańców
tych obszarów zagrożonych powodzią.
Badanie miało wymiar ogólnopolski
realizowany techniką CAPI na próbie N600 respondentów.