Badania dla Uniwersytetu Warszawskiego

Aktualnie realizujemy projekt badawczy którego celem jest lepsze zrozumienie preferencji dotyczących nowych produktów spożywczych. Badanie ma charakter naukowy i jest prowadzone w 5 krajach w ramach projektu finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT Food). Jego wyniki zostaną wykorzystane do sformułowania rekomendacji dla firm spożywczych w Europie. Materiał empiryczny pozyskujemy metodą CAWI wśród reprezentatywnej grupy mieszkańców pięciu Państw, Polska. Hiszpania, Włochy, Węgry, Rumunia o łącznej próbie N=2500

Z dumą informujemy iż nasza firma pokryje zapotrzebowanie realizacyjne we wszystkich pięciu krajach. Jesteśmy podekscytowani iż mamy możliwość współpracy z tak eminentnym klientem jakim jest Uniwersytet Warszawski. 

Serdecznie dziękujemy.