Wielkie badanie BEKO

Mieliśmy przyjemność współuczestniczyć w realizacji badania pod nazwą “Wielkie Badanie BEKO” próba badawcza sięgła 10.000 respondentów i była realizowana za pośrednictwem kanału online. Serdecznie dziękujemy za udział w tym przedsięwzięciu.