Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu

Dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przeprowadzamy badanie dotyczące zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw i wykorzystania technologii informatycznych w tym zakresie. Projekt ma charakter naukowy oraz został oparty o metodologię badawczą CATI na próbie N500 MŚP.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie
oraz możliwości kompleksowej realizacji projektu.