Wywiady eksperckie

Agencja badawcza DRB Polonia oferuje wywiady eksperckie w Polsce. Polegają one na realizowaniu wywiadu ze specjalistami w swojej branży, gdzie podstawą scenariusza jest rozmowa. Poziom wiedzy i kompetencji w środowisku zawodowym jest różny, dlatego Polskie wywiady eksperckie są przygotowywane ze strony moderatora w oparciu o wytyczne klienta, aby poznać dziedzinę, w której rozmówca jest ekspertem.

Aby udoskonalić naszą ofertę badań posiadamy szereg wielu osób mających szeroką wiedzę ukierunkowaną na dany obszar gospodarki. Dbając o wysoki prestiż naszej firmy, jesteśmy cały czas w kontakcie i współdziałamy ze zleceniodawcą dla poznania złożonej wyspecjalizowanej tematyki danego badania. Poszczególne wywiady eksperckie w Polsce w danym projekcie badawczym mają wspólną tematykę, jednak mimo wszystko nie w każdym wywiadzie zadajemy ten sam zestaw pytań w tej postaci i kolejności jak i również nie poruszamy wszystkich zagadnień w rozmowie z respondentem.

Podczas rekrutacji respondenta do wywiady eksperckie, precyzyjnie analizujemy czy respondent posiada odpowiednią wiedzę na dany temat np.( w dziedzinie sportu czy polityki ) Dzięki tej analizie możemy tworzyć realistyczne prognozy sytuacji, a nasi specjaliści w ramach wywiadów eksperckich odpowiadają na pytania i służą radą oraz punktują na nowe produkty, wskazują również na domniemane obszary, w których te produkty mogą mieć duży wpływ, aby odnieść sukces na kolejny krok do przodu. Dysponujemy szerokim doświadczeniem w Polskich wywiadach eksperckich tj. z lekarzami, bankowcami, inżynierami czy politykami choć napotykamy też mniej typowych ekspertów jak na przykład pastorzy czy też barmani.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.